poniedziałek, 5 listopada 2012

Konkurs - Pozdrowienia z Mewiej Łachy


Organizatorem konkursu jest Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING oraz Grupa LOTOS

Termin nadsyłania prac upływa 23 listopada 2012 r.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.


Konkurs jest adresowany do dzieci oraz ich pełnoletnich opiekunów (rodziców, członów rodziny, opiekunów prawnych, nauczycieli).
Pracę konkursową należy wykonać zespołowo. W grupie złożonej z 2-5 osób musi być co najmniej jedno dziecko i co najmniej jeden pełnoletni opiekun.Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować pocztówkę. Do wyboru są trzy tematy:
1. Ptaki w piasku ukryte – wizerunek ptaków gniazdujących (np. rybitwy czubatej lub białoczelnej, sieweczki obrożnej, ostrygojada) lub ptaków wędrownych w rezerwacie Mewia Łacha,
2. Mewia Łacha – foczy raj – wizerunek foki szarej lub pospolitej,
3. Tu, gdzie Wisła wpada do morza – krajobraz ujścia Wisły.
Pracę konkursową można wykonać w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa). Format pracy – A6.

Na zaprojektowanych przez dzieci pocztówkach, opiekunowie powinni umieścić wymyślone przez siebie pozdrowienia. Pozdrowienia mają podkreślać walory przyrodnicze rezerwatu Mewia Łacha.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, np. lornetki, sprzęt turystyczny, przewodniki przyrodnicze. Organizatorzy przewidują wydanie najciekawszych prac w postaci pocztówek.

Prace konkursowe wykonane przy użyciu programów graficznych lub skany prac wykonanych ręcznie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kuling.edukacja@gmail.com

Dokładny regulamin dostępny jest na stronie organizatora REGULAMIN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz