poniedziałek, 14 stycznia 2013

Ptaki w mieście - konkurs plastyczny dla dzieci.

ORGANIZATOR: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.
TERMIN:  do 31 stycznia 2013 r.
TEMAT: „Ptaki w mieście - wspólna przestrzeń”. Jak pomagać i nie szkodzić ptakom w mieście? Pierwsza pomoc. Dokarmianie ptaków. Niebezpieczeństwa i problemy czyhające na ptaki w mieście. Prace wykonane za pomocą kredek, mazaków lub farb w formacie A3 lub A4, podpisane na odwrocie danymi wymienionymi w regulaminie.
DLA KOGO: Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym lub uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
NAGRODY: podobno cenne;)

UWAGA: Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika, poprzez uzupełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, które stanowią załączniki do Regulaminu.
 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 Zachęcam do przeczytania REGULAMINU
STRONA KONKURSU

Konkurs zakończony


 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz