sobota, 29 grudnia 2012

Fantastyczny Kosmos - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku szkolnym
organizator: Centrum Kultury Agora z siedzibą we Wrocławiu.

termin nadsyłania prac: 10 stycznia 2013 r. (jeszcze trochę czasu jest, a przed nami weekend, więc do pracy)

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy III-VI), gimnazjów i szkół średnich, do uczestników artystycznych zajęć pozaszkolnych i osób indywidualnych. autorem może być jedna osoba, nie grupa. (będą trzy kategorie wiekowe)

temat: prace plastyczne płaskie bądź przestrzenne, które poruszają temat wizji kosmicznego świata i jego mieszkańców. Inspiracją mogą być filmowe historie i występujące w nich postaci.nagrody: nagrody rzeczowe, niestety tu organizator nie informuje co to takiego, to pierwszy minus konkursu. Prace trzeba wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora czyli: Centrum Kultury AGORA, 51-111 Wrocław, ul. Serbska 5a.

biorąc udział w konkursie zgadzacie się na :nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do nadesłanej pracy i jej nazwy (oraz wizerunku uczestnika) oraz ich wykorzystanie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do celów promocyjnych Konkursu i działalności Organizatora – dodam, że tak zawsze jest no może prócz tego "wizerunku" ale proszę regulamin dokładnie przeczytać :REGULAMIN

Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z nagrodzeniem laureatów i osób wyróżnionych, odbędzie się 24.01.2013r. o godz. 15.00. - czyli wygląda na to, że odbiór osobisty, tak więc konkurs proponuję dzieciom mieszkającym blisko Wrocławia, bo organizator nie wspomina o wysyłaniu nagród pocztą a przecież - pomimo tego, że takie wręczenie nagród to wspaniałe przeżycie- nikt nie będzie przez całą Polskę jechał po dajmy na to kredki. KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs zakończony


zdjęcie to, jest własnością Centrum Kultury AGORA udostępnione w celu promocji konkursu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz